Hadeland Quiltelag - sykveld

Tidspunkt: 1. desember 2022 kl: 18:00
Sted: Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hadeland Quiltelag ble stiftet 6.9.93 av en damegjeng med interesse for lappeteknikk. Vi er et aktivt lag med møter 1 gang i mnd. og flere kurs i året. Hadeland Quiltelag har ca. 35 medlemmer fra hele Hadeland. Vi har derfor møter annenhver gang på Gran og Jevnaker.
Vi tar gjerne imot nye medlemmer. Velkommen til oss!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden