Det skjer

Hole historielag

28. september 2022 kl: 19:00
Samfunnssalen, Hole herredshus

HOLE HISTORIELAGS SEPTEMBER-MØTE
Møtet arrangeres onsdag 28. SEPTEMBER kl 19 i SAMFUNNSSALEN, Hole herredshus.
Tema for møtet er «Krigen på Ringerike, 1940», og foredragsholder er Bjørn Heimsjø. Med sin innsikt i kildematerialet får vi kanskje en ny innfallsvinkel til det som skjedde. Heimsjø har nemlig vært en sentral bidragsyter i Steinar Hybertsens filmdokumentar «Da krigen kom til Ringerike», en film som er vist på NRK.
Heimsjø var tidligere offiser i Hæren, og er for tiden seniorrådgiver i Forsvarsstaben.
Alle er velkomne.