Det skjer

Trubadurkamerater slipper visene fri

5. oktober 2022 kl: 19:00
Fengselet Storgata 9. Rettssalen.

Birger Aasland har vært en viktig person for visemiljøet i Norge i mange år, gjennom sitt virke i Viseklubben Børre på Reinsvoll og som leder i både Østnorsk Viseforum og Norsk Viseforum. Han har skrevet sine egne viser helt siden 1960-tallet. Men det var først i 2018 at han samlet et knippe av disse på et CD-album. Og i slutten av august kom CD nummer to. På konserten får vi høre et utvalg av viser fra de to CD-ene.
Ove Reidar Venås var med og forberedte stiftelsen av Kongsberg Viseklubb i 1969. Han har også som Aasland skrevet viser helt siden han var i tenårene. De seneste årene har den pensjonerte journalisten og læreren markert seg som en aktiv trubadur i foreningslivet og i det offentlige rom i Ringeriksdistriktet. Og noen av visene hans er å finne på Spotify, YouTube og andre strømmetjenester.

Birger og Ove Reidar er begge fra Kongsberg, og de har vært kamerater helt siden de var 12 år. På denne konserten får vi høre dem både sammen og hver for seg.
Forhåndssalg billetter: 100 kroner vippses til
915 62 942 (Ove Reidar Venås)

Bridgeklubb

5. oktober 2022 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

"Sterk og stødig". Trim for alle.

5. oktober 2022 kl: 10:00
Tusenmeteren (i lysløypa )

Onsdager i Hønefoss kirke

5. oktober 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Ullerål seniordans

5. oktober 2022 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole bygdekvinnelag - Strikkekafe

5. oktober 2022 kl: 12:00
Hole Frivilligsentralen Vik

Kul-Tur

05.10.2022 16:30:00
Ringerike Frivilligsentral

Kveldsmøte Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

05.10.2022 17:00:00
Hallingmessa/Helgelandsmoen

Turgruppe

05.10.2022 17:30:00
Heradsbygda

Strikkekafé

05.10.2022 18:00:00
Sokna aktivitetshus

Randsfjord Frimerkeklubb

05.10.2022 18:30:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Historisk filmaften

05.10.2022 19:00:00
Scandic hotell Hønefoss

Trubadurkamerater slipper visene fri

05.10.2022 19:00:00
Fengselet Storgata 9. Rettssalen.

Historisk filmaften

05.10.2022 19:00:00
Scandic hotell Hønefoss