Det skjer

Musikkunderholdning

26. september 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Leif og Kåre spiller og synger. Allsang. Enkel servering. (30 kr.) Gratis kaffe og kake for beboere og dagbrukere.