Det skjer

Jevnaker Pensjonistforening - medlemsm√łte

29. september 2022 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Jevnaker Pensjonistforening arrangerer medlemsm√łte i lokalene til Jevnaker Frivilligsentral.
Velkommen!