Det skjer

Hyggetreff i kantina på JORS

25. september 2022 kl: 15:30
Jevnaker Omsorgsenter

Hyggetreff: Otto kommer for å spille og synge. Pårørendegruppa serverer kaffe og kaker. Vi selger lodd og trekker mange fine gevinster.