Det skjer

Onsdager i Hønefoss kirke

28. september 2022 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Velkommen til Hønefoss kirke på en onsdag formiddag.
Kirketorget er åpent kl. 10.30 til 12.30.
Formiddagsbønn kl. 10.30.
Hverdagsgudstjeneste kl. 11.00 med menighetens prester.
Servering av vafler og kaffe etter gudstjenesten.