Det skjer

Sokna Pensjonistforening, ELDREDAGEN på Sokna Omsorgsenter Mandag 3. Oktober kl.16.00

3. oktober 2022 kl: 16:00
Sokna Omsorgssenter

Alle Bygdas pensjonister, Beboere med pårørende og Foreningens medlemmer er velkommen til hyggelig samvær. Servering: Snitter-Kaker- Kaffe/Te. Loddsalg. Karin Jokerud, Arne Lesteberg og Sigrun Thales spiller og underholder.

Bokloppemarked i høstferien

3. oktober 2022 kl: 11:00
Ringerike bibliotek

Sang og musikkunderholdning

3. oktober 2022 kl: 11:30
Soknatunet

Mimregruppe

3. oktober 2022 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Røde Kors Vaffellaget

3. oktober 2022 kl: 12:00
Røde Kors huset, Soknedalsveien

Røde Kors Vaffellaget

3. oktober 2022 kl: 12:00
Røde Kors huset, Soknedalsveien

Fagforbundet Ringerike pensjonistgruppe

03.10.2022 16:00:00
Benterudstua

Vegan middag + foredrag: "Hydroterapi - den glemte medisinen"

03.10.2022 18:00:00
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Ringerike og omegn lokallag av Norges fibromyalgiforbund

03.10.2022 18:00:00
Ringerike frivilligsentral

Klokkergården bibliotek og bokkafe

03.10.2022 18:00:00
Klokkergården Tyristrand

Internasjonal kvinnegruppe "SOS"

03.10.2022 18:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

RINGERIKE HUSFLIDSLAG ÅPENT HUS

03.10.2022 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, Hønefoss

Bridge

03.10.2022 18:00:00
Sokna aktivitetshus

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

03.10.2022 18:30:00
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)