Det skjer

Bingo

29. september 2022 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Bli med på et par runder bingo i godt lag. 50kr for to spill. Kaffe og kake serveres.