Gudstjeneste

Tidspunkt: 25. september 2022 kl: 11:00
Sted: Tyristrand kirke

Velkommen til gudstjeneste med utdeling av 4-års bok. Kirkekaffe.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden