Det skjer

Gudstjeneste

25. september 2022 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Velkommen til gudstjeneste med utdeling av 4-års bok. Kirkekaffe.