Det skjer

Bingo

30. september 2022 kl: 11:30
Soknatunet.

Velkommen til bingo og sosialt samvær.
Bingoen blir på fredager ut oktober. I november og desember blir det på torsdager.
Velkommen. Enkel servering. 30 kr, gratis for beboerne og dagbrukere