Det skjer

Aktivitetsgruppe

29. september 2022 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

En times tur med innlagte bøy- og tøyøvelser underveis. Klær etter vær. Kaffe og frukt etter turen. For alle som ønsker turfølge.