Det skjer

BUA Ringerike

29. september 2022 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr. Mer informasjon på BUA.no