Det skjer

Matutdelingen Ringerike

29. september 2022 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Utdeling av gratis mat til barnefamilier (opp til 18 år) med dårlig råd.