Det skjer

Festgudstjeneste ledet av Laurene Kalamo. Pastor Susan G. Mati taler. Sang av Marit Nygård og Runar Johansen. Musikk ved Marte Aurdal Paulsen. Medlemsopptagelse. Bevertning i Festsalen.

25. september 2022 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Vi gleder oss over å ønske nye familier velkommen som medlemmer.