Det skjer

DNT Ringerike søndagstur - dagstur til Svartvannshytta

25. september 2022 kl: 09:30
Vestmarka

Søndag 25. september fortsetter Turistforeningen med besøkene på «nabohyttene». Denne gang til Svartvannshytta i Vestmarka, sør for Sollihøgda. Frammøte DNT-kontoret i Osloveien 10. Avreise kl. 9.30 (bilspleis), evt. frammøte Sollihøgda kl. 10 (p-plassen tvers overfor Tursenteret). Rute: Sollihøgda – Lindeberget – Burås - Svartvannshytta (dagens hovedrast). Retur over Mikkelsbonn og Bråtan tilbake til Sollihøgda. På Svartvannshytta vil turleder fortelle litt om hytta og virksomheten her under Andre verdenskrig. Dessuten blir det litt om finneinnvandringa, finneplassene og trekullbrenninga og om turismen, sommer som vinter. Etter en tørr sommer har vi fått litt nedbør. Tenk på det når du vurderer hva du vil ha på beina!
Lengde ca. 15 km, stort sett blåmerket sti, noe vei. Kart: Oslo Vestmark eller Oslo Nordmark sommer, begge 1:50.000. Jakt: Turen går i kommunene Hole, Bærum og Lier. Her er det ikke jakt i helgene.
Turleder Axel Holt ønsker velkommen til Vestmarka!