Det skjer

Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Hønefoss kirke

25. september 2022 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Velkommen til gudstjeneste i Hønefoss kirke kl. 11.00.
Vi ønsker ekstra velkommen alle 4-åringer som kommer for å få 4-årsbok.
Vi feirer høsttakkefest og 2 barn som skal døpes.
Lena Ros Matthiasdottir, Mari Kristoffersen og Stein Sødal.