Høsttakkefest

Tidspunkt: 25. september 2022 kl: 11:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til høsttakkefest!
Liturg: prest Morten Hansen Hunstad
Organist: Leif Berger

Alle barn er velkommen til søndagsskole!

Hole bygdekvinnelag pynter i kirken.
Det blir servert kirkekaffe etter gudstjenesten.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden