Det skjer

Høsttakkefest

25. september 2022 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høsttakkefest!
Liturg: prest Morten Hansen Hunstad
Organist: Leif Berger

Alle barn er velkommen til søndagsskole!

Hole bygdekvinnelag pynter i kirken.
Det blir servert kirkekaffe etter gudstjenesten.