Det skjer

Utedugnad på Soknatunet

30. september 2022 kl: 10:00
Soknatunet

Området mellom Soknatunet og elven gror til. Vi inviterer til dugnad for å felle og rydde bort kvist og kvast.
Vi starter kl 10 og holder på til senest kl. 13. Ta med ryddesag, hvis du har. Den største jobben blir å bære bort småtrær og busker. som blir skåret ned.
Kaffe og kake serveres kl. 11.15. Velkommen!