Det skjer

Hval Sanitetsforening

26. september 2022 kl: 18:00
Kirkestua, Hallingby

Hval og Viker Sanitetsforening inviterer til felles medlemsmøte. Nils Elsrud forteller om Ådalens slekter og utvandringen til Amerika. Underholdning ved Erling Kleven. Loddsalg. Servering av kaffe og kaker. Velkommen.