Kveldsmøte Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

Tidspunkt: 5. oktober 2022 kl: 17:00
Sted: Hallingmessa/Helgelandsmoen

Med bakgrunn i det som skjer i Ukrainia, holder ingeniøroffiser, TV-ansikt og oblt Palle Ydstebø foredrag om situasjonen i den tragiske krigen som pågår. Tradisjonell bevertning. Stor utlodning med salg av "årer". Gevinster mottas med takk. Velkommen til nåværende og potensielle medlemmer og våre venner i FSFRHO. Behov for evt transport, meldes sekretæren.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden