Klokkergården bibliotek og bokkafe

Tidspunkt: 3. oktober 2022 kl: 18:00
Sted: Klokkergården Tyristrand

Velkommen til å låne noen av våre spennende bøker. Salg av kaffe og kake

 Tilbake  Det skjer - Forsiden