Bydgelab: Det gode liv på landet

Tidspunkt: 30. november 2022 kl: 18:00
Sted: Ringerike bibliotek

Hvordan kan vi tilrettelegge for kulturopplevelser, aktivitetstilbud og møteplasser for alle - der folk bor?

Ringerike kommune utarbeider ny kulturstrategi, og nå vil vi snakke med innbyggere, kulturaktører og ildsjeler i lokalsamfunnene våre!

Velkommen til et spennende temaverksted.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden