Rundtomdansen

Tidspunkt: 25. november 2022 kl: 19:00
Sted: Svendsrudmoen klubbhus Røyse


Stubbadden spiller til dans på Svendsrudmoen , Det blir lapskaus ,loddsalg og sosialt samvær. Velkommen til de som er glad i å danse å prate

 Tilbake  Det skjer - Forsiden