Ukens fest

Tidspunkt: 25. november 2022 kl: 18:00
Sted: Frelsesarmeen Jevnaker

Fengselforeningens høstfest.Major Jens Roald Baade leder og taler. Otto og Kari spiller og synger med oss. Andakt, bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden