Lovsang og kveldsmesse

Tidspunkt: 24. november 2022 kl: 17:30
Sted: St. Teresia katolske menighet

På hverdagene tirsdag til fredag har vi ulike andakter 17.30 før kveldsmessen kl 18.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden