Katolsk høymesse

Tidspunkt: 27. november 2022 kl: 11:00
Sted: St. Teresia katolske menighet

Hver søndag feirer vi høymesse i St. Teresia kirken på Vesterntangen. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden