Gudstjeneste

Tidspunkt: 27. november 2022 kl: 18:00
Sted: Jevnaker kirke

Søndag 27. november kl. 1800 ønsker sokneprest Mari Mikkelsen Western velkommen til lysmesse i Jevnaker kirke.
Konfirmantene deltar og Jevnaker korforening synger. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden