Finn formen med Friskliv

Tidspunkt: 29. november 2022 kl: 10:00
Sted: Hole

Tirsdager kl. 10:00.

Kontakt Frisklivssentralen for nærmere info på 40 92 12 28, eller frisklivssentralen@hole.kommune.no.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden