Styrk formen med Friskliv

Tidspunkt: 8. desember 2022 kl: 14:00
Sted: Hole

Torsdager kl. 14:00.

Kontakt Frisklivssentralen for nærmere info på 40 92 12 28, eller frisklivssentralen@hole.kommune.no.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden