Ringerike Senior Høyre

Tidspunkt: 7. desember 2022 kl: 12:00
Sted: Scandic Hotell, Hønefoss

Ringerike Senior Høyre inviterer til sitt månedlige kaffe- og diskusjonsmøte på Scandic i dag. Møtet skulle vært holdt 30. november. På grunn av møtekollisjon med Buskerud Senior Høyre måtte vi flytte møtet til i dag. På plussiden kan noteres at vi får oppdatert informasjon om hva som skjer på fylkesplanet. Velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden