Syng med oss!

Tidspunkt: 29. november 2022 kl: 13:30
Sted: Hole frivilligsentral

Velkommen til syng med oss! Det blir koselig sang med bevertning på frivilligsentralen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden