Gudstjeneste

Tidspunkt: 29. januar 2023 kl: 18:00
Sted: Tyristrand menighetshus

Velkommen til gudstjeneste i menighetshuset.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden