Ringerike Slektshistorielag - årsmøte

Tidspunkt: 14. februar 2023 kl: 19:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

Det avholdes årsmøte i Ringerike Slektshistorielag. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen to uker før årsmøtet (§5 i vedtektene).

 Tilbake  Det skjer - Forsiden