Hadeland quiltelag

Tidspunkt: 1. juni 2023 kl: 18:00
Sted: Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hadeland Quiltelag ble stiftet 6.9.93 av en damegjeng med interesse for lappeteknikk. Vi er et aktivt lag med møter 1 gang i mnd. og flere kurs i året. Hadeland Quiltelag har ca. 35 medlemmer fra hele Hadeland. Vi har derfor møter annenhver gang på Gran og Jevnaker.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden