Sokna Pensjonistforening avholder Årsmøte

Tidspunkt: 1. februar 2023 kl: 17:00
Sted: Rustad Kafè i Rustadkjellern.

Vanlige lag saker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen Fredag 27. Januar. Oddbjørn Hoem leder av Pensjonistforeningen Buskerud informerer om Samarbeidsutvalget: Samarbeid mellom fire Pensjonistforeninger i Ringerike Kommune. Loddsalg. Servering. Morten Karlsrud og Erling Kleven spiller til dans. Påmelding til Gerd Toterud mobil/sms 95 23 69 68 eller Gerd.toterud@outlook.com innen Tirsdag 31.Januar kl.18.00.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden