Gudstjeneste/"Åpent hus"

Tidspunkt: 5. februar 2023 kl: 12:00
Sted: Frelsesarmeen Hønefoss

Kapteinene Bodil og Helge Østergreen m. flere tar hånd om møtet. Hjertelig velkommen i Guds hus!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden