Gudstjeneste ledet av Laurene Kalamo. Pastor Susan G. Mati taler om fysisk og åndelig blindhet. Musikk ved John Bråthen. Kirkekaffe.

Tidspunkt: 29. januar 2023 kl: 17:00
Sted: Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Et fysisk funksjonshemming vil prege livet på mange områder. I denne søndagens bibeltekst ser vi hvordan Jesus møtte en mann i en håpløs livssituasjon og skapte en radikal forandring. Gud kan forandre vår livssituasjon på ny og uventet måte dersom vi slipper ham til.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden