Gudstjeneste

Tidspunkt: 29. januar 2023 kl: 11:00
Sted: Hole kirke

Velkommen til gudstjeneste med sokneprest Eike Ziller-Off og kantor Grethe Ulversøy.
Alle barn er velkommen til søndagsskole.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden