Når troen gjør skade

Tidspunkt: 4. februar 2023 kl: 16:30
Sted: Tyrifjord Videregående Skole - Aulaen

For noen er oppveksten med en tro forbundet med trygghet, glede og et godt nærvær. Troen er blitt en positiv ressurs for livet. Andre, oppvokst i samme miljø, ender opp med å forbinde troen med skyld, skam, utenforskap og ikke minst frykt. Noen får angst, PTSD og depresjoner. Hvordan blir det slik? Hvordan kan vi forebygge?

Aslaug Olette Klausen har skrevet boken Ingen er så trygg i fare – Samtaler om tro og traumer. Hun leter i boken etter både en forklaring på og et språk for hva som gikk så galt i oppveksten i Den norske kirke. Hun snakker med både fagpersoner og andre som sliter etter en oppvekst i liknende kristne miljøer.

Harald Giesebrecht er en av de nasjonale lederne for Adventistkirkens ungdomsarbeid. Han har utviklet Vær-Varsom-plakaten for kristen barne-oppdragelse for nettopp å forebygge tros-traumer. Han har også skrevet boken Ærlig talt, Gud som konfronterer voldelige gudsbilder.

4. februar kl 16:30 vil Aslaug og Harald snakke sammen om hva de har observert og lært om barn, tro og traumer. Etterpå vil det bli mulig med spørsmål og innspill fra salen.

Arrangementet er gratis. Alle velkommen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden