Knøttesang på Norderhov

Tidspunkt: 15. februar 2023 kl: 17:00
Sted: Norderhov kirkestue

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike i alderen 3-6/7 år. Vi synger sammen og lærer litt om kirken vår. Ulike aktiviteter etter Den gode hyrde katekese, Maria Montessori FOR 3-6/7ÅRINGER. MØTES ONSDAGER KL.17.00 - 18.00, januar og februar 2023
Vi legger vekt på barns trivsel etter mottoet "Lær meg å gjøre det selv".
Påmelding og info hos Corinna Stamm 95158301 corinna.stamm@ringerike.kirken.no
Kristin 99331495 kristin.davidson@ringerike.kirken.no

 Tilbake  Det skjer - Forsiden