Ukens fest

Tidspunkt: 3. februar 2023 kl: 18:00
Sted: Frelsesarmeen Jevnaker

Fest.Major Jens Roald Baade leder og taler. Otto og Kari spiller og synger. Andakt, bevertning og utlodning. Hjertelig velkommen

 Tilbake  Det skjer - Forsiden