Menighetens årsmøte i Norderhov og Ask sokn

Tidspunkt: 30. mars 2023 kl: 19:00
Sted: Norderhov kirkestue

Velkommen til årsmøte.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden