Matutdelingen Ringerike

Tidspunkt: 9. februar 2023 kl: 15:00
Sted: Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Utdeling av gratis mat til lavinntektsfamilier, med barn opp til 18 år, bosatt i Ringerike kommune.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden