Gudstjeneste ved Pastor Susan.G.Mati. Tema:"Jesus elsker alle barna!" Sang av Sarah og Jonathan Kubuya. Musikk: John Bråthen. Barnevelsignelse. Bevertning.

Tidspunkt: 5. februar 2023 kl: 11:00
Sted: Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Barna er fullverdige medlemmer av samfunnet og kirken. Jesus tok et lite barn og stilte det som eksempel for voksne og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg."

 Tilbake  Det skjer - Forsiden