Åpent MIFF-møte. Tema: Sviket mot jødene

Tidspunkt: 20. mars 2023 kl: 18:00
Sted: Cafe Bien, Norderhovsgata 16. Hønefoss

Harry Rødners bok "Sviket" kom ut sist høst. Den handler om sviket mot jødene i Norge og ellers under 2. verdenskrig. Her forteller han sin families historie, men vever det inn i en storpolitisk sammenheng. Den norske eksilregjeringen i London fikk entydig informasjon om forberedelsene til utryddelsen av jødene, også de norske. Selve Donau-aksjonen ble kort referert i eksilregjeringen som et "utenrikspolitisk anliggende".

Gjennom religiøs retorikk beskyldte eksilregjeringens presseorgan den gang "Norsk Tidend" jødene for svik, og for å forårsake sin egen skjebne. "De hvite bussene" reddet ikke norske jøder. De ble utelatt fra listene som lå til grunn for fanger som skulle bringes ut av Tyskland.

Men siden dette møtet er i Hønefoss, vil han også snakke om historien bak omslaget på boka. Det viser Bjørn Scharff fra Hønefoss som ble myrdet av nazistene. Anne Gro Christensen, som har skrevet bok om Scharff-familien, kommer også til møtet og kommenterer det tema Rødner presenterer.

Etter bevertning og utlodding, blir det holdt årsmøte.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden