Årsmøte menigheten

Tidspunkt: 26. mars 2023 kl: 12:00
Sted: Randsfjord kirke

Velkommen til menighetens årsmøte. Dette starter kl. 1200 og er åpent for alle.
Sak: Årsmelding for 2022, denne legges ut på www.jevnaker.kirken.no - papirutgave kan også hentes på Menighetskontoret.
Enkel kirkekaffe serveres.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden