Salmekveld

Tidspunkt: 21. mars 2023 kl: 19:00
Sted: Hole kirke

Edvard Hoem kommer på besøk til Hole kirke når menigheten inviterer til salmekveld. I salmeboka finnes det 12 salmer av Hoem, flere av dem til flotte melodier av Sommerro. På denne kvelden får vi høre forfatteren selv fortelle om bakgrunnen for mange av salmene og historier fra sitt virke som forfatter. Som musikalsk drahjelp stiller både koret DaCapo, Ringerike Mannskor og solister. Kantor i Hole kirke, Grethe Ulversøy, står for den musikalske ledelsen og regien. Arrangementet er gratis, men kollekt tas opp ved utgangen til dekning av utgifter ved arrangementet. Velkommen!

 Tilbake  Det skjer - Forsiden