Gudstjeneste med dåp

Tidspunkt: 19. mars 2023 kl: 11:00
Sted: Hønefoss kirke

Vi feirer gudstjeneste sammen kl. 11.00.
Seniorprest Tor Magnus Amble og kantor Stein Sødal.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden