Kveldsmesse

Tidspunkt: 26. mars 2023 kl: 19:00
Sted: Hønefoss kirke

Vi feirer gudstjeneste sammen kl. 19.00.
Sokneprest Stine Kiil Saga og kantor Stein Sødal.
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 Tilbake  Det skjer - Forsiden